(5 خط) 02133053839

بازرگانی حدیدبازرگانی حدید

لیست قیمت تک لایه یزد بسپار
  شرح اندازه واحد قیمت (ريال)
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 20 متر 28,600
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 25 متر 43,900
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 32 متر 74,900
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 40 متر 128,500
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 50 متر 203,500
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 63 متر 322,200
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 75 متر 472,400
  لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 90 متر 680,900
  لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) 20 متر 59,500
  لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) 25 متر 87,800
  لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) 32 متر 135,200
  لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) 40 متر 203,800
  لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) 50 متر 314,900
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 20 عدد 4,700
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 25 عدد 5,900
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 32 عدد 10,500
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 40 عدد 17,000
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 50 عدد 28,600
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 63 عدد 56,800
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 75 عدد 77,400
  بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار 90 عدد 122,400
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20 عدد 7,200
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 25 عدد 10,300
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 32 عدد 21,000
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 40 عدد 30,500
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 50 عدد 55,900
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 63 عدد 99,300
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 75 عدد 157,200
  زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 90 عدد 266,300
  زانو چپقی 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20 عدد 6,900
  زانو چپقی 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 25 عدد 11,900
  زانو تبدیل 90 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 20*25 عدد 9,700
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 20 عدد 6,400
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 25 عدد 8,700
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 32 عدد 14,000
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 40 عدد 25,600
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 50 عدد 46,400
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 63 عدد 82,700
  زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 75 عدد 121,700
  شرح اندازه واحد قیمت (ريال)
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20*25 عدد 5,000
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20*32 عدد 8,200
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 25*32 عدد 8,300
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20*40 عدد 11,900
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 25*40 عدد 11,900
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 32*40 عدد 12,200
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 20*50 عدد 18,400
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 25*50 عدد 18,400
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 32*50 عدد 18,800
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 40*50 عدد 31,600
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 32*63 عدد 31,600
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 40*63 عدد 33,200
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 50*63 عدد 33,200
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 50*75 عدد 48,200
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 63*75 عدد 51,400
  بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار 75*90 عدد 87,700
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 20 عدد 11,000
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 25 عدد 12,300
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 32 عدد 22,500
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 40 عدد 34,800
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 50 عدد 65,500
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 63 عدد 133,700
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 75 عدد 182,700
  سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 90 عدد 341,000
  سه راه کنج 90 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 25 عدد 14,600
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 20*20*25 عدد 14,200
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 25*20*25 عدد 14,200
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 32*25*20 عدد 19,300
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 25*25*32 عدد 20,000
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 32*20*32 عدد 20,000
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 32*25*32 عدد 20,000
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 40*20*40 عدد 37,900
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 40*25*40 عدد 37,900
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 40*32*40 عدد 37,900
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 50*32*50 عدد 76,500
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 50*40*50 عدد 76,500
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 63*50*63 عدد 146,900
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 75*63*75 عدد 203,800
  سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار 90*75*90 عدد 370,200
تاریخ ارسال: 1397/4/13
تعداد بازدید: 240

ارتباط با ما


بازرگانی حدید

فروشگاه بازار : چهارراه گلوبندک , خیابان خیام شمالی , پاساژ ثابت پلاک 3.3

021-33199807

021-33199724

021-33175670

0912-1578632

فروشگاه مرکزی : خیابان پیروزی , خیابان شکوفه , بلوار نیکنام , ضلع جنوب غربی میدان سرآسیاب پلاک 10

021-33053839

021-33062488

021-33059576

0912-3839570

انبار مرکزی : بزرگراه جنوب به شمال امام علی , بعد از پل شهید محلاتی , خروجی باند کند رو اول , تابلو انبار بازرگانی حدید

021-33068322

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع