(5 خط) 02133053839

بازرگانی حدیدبازرگانی حدید

لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس
 
ردیف کد شرح قیمت (ریال)
1 10200 لوله پوش فیت 50-150 گروه BD 24,590
2 10210 لوله پوش فیت 50-250 گروه BD 34,210
3 10220 لوله پوش فیت 50-500 گروه BD 42,440
4 10240 لوله پوش فیت 50-1000 گروه BD 73,790
5 10260 لوله پوش فیت 50-2000 گروه BD 128,820
6 10280 لوله پوش فیت 50-3000 گروه BD 183,850
7 10300 لوله پوش فیت 63-150 گروه BD 33,350
8 10310 لوله پوش فیت 63-250 گروه BD 41,290
9 10320 لوله پوش فیت 63-500 گروه BD 61,450
10 10340 لوله پوش فیت 63-1000 گروه BD 107,920
11 10360 لوله پوش فیت 63-2000 گروه BD 186,550
12 10380 لوله پوش فیت 63-3000 گروه BD 265,040
13 10400 لوله پوش فیت 75-150 گروه BD 39,660
14 10410 لوله پوش فیت 75-250 گروه BD 48,210
15 10420 لوله پوش فیت 75-500 گروه BD 75,220
16 10440 لوله پوش فیت 75-1000 گروه BD 134,080
17 10460 لوله پوش فیت 75-2000 گروه BD 231,330
18 10480 لوله پوش فیت 75-3000 گروه BD 329,370
19 10500 لوله پوش فیت 90-150 گروه BD 54,950
20 10510 لوله پوش فیت 90-250 گروه BD 68,740
21 10520 لوله پوش فیت 90-500 گروه BD 105,660
22 10540 لوله پوش فیت 90-1000 گروه BD 183,600
23 10560 لوله پوش فیت 90-2000 گروه BD 320,150
24 10580 لوله پوش فیت 90-3000 گروه BD 457,710
25 10600 لوله پوش فیت 110-150 گروه BD 72,930
26 10610 لوله پوش فیت 110-250 گروه BD 94,160
27 10620 لوله پوش فیت 110-500 گروه BD 148,370
28 10640 لوله پوش فیت 110-1000 گروه BD 261,100
29 10660 لوله پوش فیت 110-2000 گروه BD 458,890
30 10680 لوله پوش فیت 110-3000 گروه BD 657,700
ردیف کد شرح قیمت (ریال)
1 10710 لوله پوش فیت 125-250 گروه BD 132,170
2 10720 لوله پوش فیت 125-500 گروه BD 205,350
3 10740 لوله پوش فیت 125-1000 گروه BD 349,100
4 10760 لوله پوش فیت 125-2000 گروه BD 612,820
5 10780 لوله پوش فیت 125-3000 گروه BD 876,540
6 10810 لوله پوش فیت 160-250 گروه BD 206,200
7 10820 لوله پوش فیت 160-500گروه BD 320,210
8 10840 لوله پوش فیت 160-1000 گروه BD 528,740
9 10860 لوله پوش فیت 160-2000 گروه BD 936,460
10 10880 لوله پوش فیت 160-3000گروه BD 1,344,190
11 12220 لوله دوسر سوکت پوش فیت 50-500 گروه BD 53,860
12 12240 لوله دوسر سوکت پوش فیت 50-1000 گروه BD 85,220
13 12260 لوله دوسر سوکت پوش فیت 50-2000 گروه BD 140,240
14 12280 لوله دوسر سوکت پوش فیت 50-3000 گروه BD 195,270
15 12320 لوله دوسر سوکت پوش فیت 63-500 گروه BD 77,330
16 12340 لوله دوسر سوکت پوش فیت 63-1000 گروه BD 123,800
17 12360 لوله دوسر سوکت پوش فیت 63-2000 گروه BD 202,430
18 12380 لوله دوسر سوکت پوش فیت 63-3000 گروه BD 280,930
19 12420 لوله دوسر سوکت پوش فیت 75-500 گروه BD 91,250
20 12440 لوله دوسر سوکت پوش فیت 75-1000 گروه BD 150,110
21 12460 لوله دوسر سوکت پوش فیت 75-2000گروه BD 247,360
22 12480 لوله دوسر سوکت پوش فیت 75-3000 گروه BD 345,400
23 12520 لوله دوسر سوکت پوش فیت 90-500 گروه BD 126,370
24 12540 لوله دوسر سوکت پوش فیت 90-1000 گروه BD 204,310
25 12560 لوله دوسر سوکت پوش فیت 90-2000 گروه BD 340,850
26 12580 لوله دوسر سوکت پوش فیت 90-3000 گروه BD 478,410
27 12620 لوله دوسر سوکت پوش فیت 110-500 گروه BD 173,000
28 12640 لوله دوسر سوکت پوش فیت 110-1000 گروه BD 285,730
29 12660 لوله دوسر سوکت پوش فیت 110-2000 گروه BD 483,520
30 12680 لوله دوسر سوکت پوش فیت 110-3000 گروه BD 682,330
1 2 3 4 5
تاریخ ارسال: 1397/3/24
تعداد بازدید: 210

ارتباط با ما


بازرگانی حدید

فروشگاه بازار : چهارراه گلوبندک , خیابان خیام شمالی , پاساژ ثابت پلاک 3.3

021-33199807

021-33199724

021-33175670

0912-1578632

فروشگاه مرکزی : خیابان پیروزی , خیابان شکوفه , بلوار نیکنام , ضلع جنوب غربی میدان سرآسیاب پلاک 10

021-33053839

021-33062488

021-33059576

0912-3839570

انبار مرکزی : بزرگراه جنوب به شمال امام علی , بعد از پل شهید محلاتی , خروجی باند کند رو اول , تابلو انبار بازرگانی حدید

021-33068322

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع