(5 خط) 02133053839

بازرگانی حدیدبازرگانی حدید

لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران (معمولی)

لوله های یک سر سوکت پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
40 30 38/900
40 50 72/850
40 100 113/240
40 200 211/970
40 300 302/740

لوله های یک سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
50 30 65/200
50 50 87/450
50 100 136/090
50 200 261/630
50 300 374/600

لوله های یک سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
70 30 77/900
70 50 135/460
70 100 229/240
70 200 448/620
70 300 646/360

لوله های یک سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
100 30 164/780
100 50 260/670
100 100 470/360
100 200 929/030
100 300 1/371/110

لوله های یک سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
125 30 177/230
125 50 344/650
125 100 623/970
125 200 1/229/790
125 300 1/824/930

لوله های یک سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
160 30 316/530
160 50 527/410
160 100 1/054/610
160 200 2/109/130
160 300 3/163/780

لوله های دو سر پوش

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
40 50 79/120
40 100 147/940
40 200 231/100
40 300 331/420

لوله های دو سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
50 50 126/550
50 100 175/250
50 200 282/450
50 300 407/720

لوله های دو سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
70 50 148/520
70 100 275/970
70 200 467/090
70 300 703/230

لوله های دو سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
100 50 335/640
100 100 521/440
100 200 956/180
100 300 1/460/690

لوله های دو سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
125 50 378/030
125 100 700/700
125 200 1/271/990
125 300 1/887/690

لوله های دو سر پوش فیت

قطر اسمی طول قیمت(ریال)
160 50 562/480
160 100 1/124/780
160 200 2/249/370
160 300 3/373/910
1 2 3
تاریخ ارسال: 1397/3/7
تعداد بازدید: 276

ارتباط با ما


بازرگانی حدید

فروشگاه بازار : چهارراه گلوبندک , خیابان خیام شمالی , پاساژ ثابت پلاک 3.3

021-33199807

021-33199724

021-33175670

0912-1578632

فروشگاه مرکزی : خیابان پیروزی , خیابان شکوفه , بلوار نیکنام , ضلع جنوب غربی میدان سرآسیاب پلاک 10

021-33053839

021-33062488

021-33059576

0912-3839570

انبار مرکزی : بزرگراه جنوب به شمال امام علی , بعد از پل شهید محلاتی , خروجی باند کند رو اول , تابلو انبار بازرگانی حدید

021-33068322

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع