(5 خط) 02133053839

بازرگانی حدیدبازرگانی حدید

لیست قیمت پنج لایه سوپر پایپ
شماره فنی شرح قیمت (ریال)
700160-I لوله سوپرپايپ +2 - 16 م م 39.200
700200-I لوله سوپرپايپ +2 - 20 م م 60.000
700250-I لوله سوپرپايپ +2 - ۲۵ م م 91.600
700320-I لوله سوپرپايپ +2 - 32 م م 142.800
1013446 لوله سوپرپايپ 40 م م 616.900
1013449 لوله سوپرپايپ 50 م م 820.800
1013451 لوله سوپرپايپ ۶۳ م م 1.002.800
1013453 لوله سوپرپايپ 75 م م 1.861.700
1013455 لوله سوپرپايپ 90 م م 2.544.100
1013457 لوله سوپرپايپ 110 م م 3.121.800
741116-I لوله سوپرپايپ ۱۶ PEX/Al/PEX 39.200
741120-I لوله سوپرپايپ 20 PEX/Al/PEX 58.900
741125-I لوله سوپرپايپ 25 PEX/Al/PEX 91.600
741132-I لوله سوپرپايپ 32 PEX/Al/PEX 142.800
752216-I لوله سوپرپايپ LT سايز 16 م م 30.500
752220-I لوله سوپرپايپ LT سايز 20 م م 45.800
752225-I لوله سوپرپايپ LT سايز 25 م م 63.200
752232-I لوله سوپرپايپ LT سايز 32 م م 102.500
902220-I رابط روپيچ پرسي 2/1 × 16 95.900
902230-I رابط روپيچ پرسي 4/3 × 16 118.800
904220-I رابط روپيچ پرسي 2/1 × 20 122.100
904230-I رابط روپيچ پرسي 4/3 × 20 133.000
905230-I رابط روپيچ پرسي 4/3 × 25 185.300
905240-I رابط روپيچ پرسي 1 × 25 236.500
906240-I رابط روپيچ پرسي 1 × 32 246.300
906250-I رابط روپيچ پرسي 4/1 1 × 32 385.900
1046901 رابط روپيچ پرسي 4/1 1 × 40 987.500
1046902 رابط روپيچ پرسي 2/1 1 × 40 1.109.600
1046905 رابط روپيچ پرسي 2/1 1 × 50 1.442.100
1046906 رابط روپيچ پرسي 2 × 50 1.872.600
شماره فنی شرح قیمت (ریال)
902320-I رابط توپيچ پرسي 2/1 × 16 119.900
904320-I رابط توپيچ پرسي 2/1 × 20 136.300
904330-I رابط توپيچ پرسي 4/3 × 20 183.100
905330-I رابط توپيچ پرسي 4/3 × 25 238.700
905340-I رابط توپيچ پرسي 1× 25 271.400
906340-I رابط توپيچ پرسي 1 × 32 325.900
906350-I رابط توپيچ پرسي 4/1 1×32 414.200
1046903 رابط توپيچ پرسي 4/1 1 × 40 1.070.400
1046904 رابط توپيچ پرسي 2/1 1× 40 1.108.500
1046907 رابط توپيچ پرسي 2/1 1× 50 1.456.200
1015270 رابط پرسي مهره دار 1/2×16 683.400
1015274 رابط پرسي مهره دار 3/4×16 683.400
1015283 رابط پرسي مهره دار 1/2×20 741.200
1015286 رابط پرسي مهره دار 3/4×20 880.700
1015297 رابط پرسي مهره دار 1×25 917.800
1015301 رابط پرسي مهره دار 1 1/4×32 1.011.500
1046937 رابط پرسي مهره دار 1 1/2×40 1.523.800
1046939 رابط پرسي مهره دار 2×50 1.851.900
912120-I زانو پرسي 16×16 147.200
914140-I زانو پرسي 20×20 209.300
915150-I زانو پرسي 25×25 297.600
916160-I زانو پرسي 32×32 406.600
1046908 زانو پرسي 40×40 1.396.300
1046911 زانو پرسي 50×50 1.808.300
914320-I زانو پرسي روپيچ 2/1×16 174.400
914330-I زانو پرسي روپيچ 2/1×20 201.700
915330-I زانو پرسي روپيچ 4/3×20 238.700
915430-I زانو پرسي روپيچ 4/3×25 304.100
916340-I زانو پرسي روپيچ 1 × 25 336.800
1046910 زانو پرسي روپيچ 1×32 1.987.100
1046912 زانو پرسي روپيچ 4/1 1×40 2.354.400
912320-I چپقي پرسي 2/1 × 16 98.000
914320-I چپقي پرسي 2/1 × 20 174.400
914330-I چپقي پرسي 4/3×20 201.700
915330-I چپقي پرسي 4/3 × 25 238.700
915340-I چپقي پرسي 1×25 304.100
1 2 3 4 5 6 7
تاریخ ارسال: 1397/4/2
تعداد بازدید: 229

ارتباط با ما


بازرگانی حدید

فروشگاه بازار : چهارراه گلوبندک , خیابان خیام شمالی , پاساژ ثابت پلاک 3.3

021-33199807

021-33199724

021-33175670

0912-1578632

فروشگاه مرکزی : خیابان پیروزی , خیابان شکوفه , بلوار نیکنام , ضلع جنوب غربی میدان سرآسیاب پلاک 10

021-33053839

021-33062488

021-33059576

0912-3839570

انبار مرکزی : بزرگراه جنوب به شمال امام علی , بعد از پل شهید محلاتی , خروجی باند کند رو اول , تابلو انبار بازرگانی حدید

021-33068322

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع