(5 خط) 02133053839

بازرگانی حدیدبازرگانی حدید

لوله و اتصالات پلی پروپیلن(سفید)

لوله PN20

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20 24000
2 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25 39000
3 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32 68000
4 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40 108000
5 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50 178000
6 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63 277000
7 لوله PN20 پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 75 400000

بوشن

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20 3500
2 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25 6000
3 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32 9000
4 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40 14000
5 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50 24000
6 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63 51000
7 بوشن پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 75 68000

زانویی 90 درجه

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20 4700
2 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25 6500
3 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32 12000
4 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40 19000
5 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50 38000
6 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63 64000
7 زانو 90 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 75 120000

زانویی 45 درجه

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20 4700
2 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25 6500
3 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32 12000
4 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40 19000
5 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50 38000
6 زانو 45 درجه پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63 64000

تبدیل (E/E-E/I)

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20*25 4700
2 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20*32 8000
3 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25*32 8000
4 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20*40 11000
5 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25*40 11000
6 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*40 11000
7 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20*50 17000
8 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25*50 17000
9 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*50 17000
10 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40*50 17000
11 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*63 28000
12 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40*63 28000
13 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50*63 28000
14 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50*75 40000
15 بوشن تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63*75 40000

سه راهی تبدیل

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25*20*20 12000
2 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25*20*25 12000
3 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*20*25 18000
4 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*25*32 18000
5 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*20*32 18000
6 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32*25*32 18000
7 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40*20*40 34000
8 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40*25*40 34000
9 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40*32*40 34000
10 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50*32*50 68000
11 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50*40*50 68000
12 سه راه تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63*50*63 127000

سه راهی معمولی

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20 9000
2 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 25 11000
3 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 32 20000
4 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 40 31000
5 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 50 60000
6 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 63 116000
7 سه راه معمولی پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 75 149000

زانو تبدیل 90 درجه

ردیف شرح کالا اندازه (میلی متر) قیمت(ریال)
1 زانو تبدیل پلی پروپیلن نیک بسپار یزد 20*25 9000
تاریخ ارسال: 1397/3/9
تعداد بازدید: 512

ارتباط با ما


بازرگانی حدید

فروشگاه بازار : چهارراه گلوبندک , خیابان خیام شمالی , پاساژ ثابت پلاک 3.3

021-33199807

021-33199724

021-33175670

0912-1578632

فروشگاه مرکزی : خیابان پیروزی , خیابان شکوفه , بلوار نیکنام , ضلع جنوب غربی میدان سرآسیاب پلاک 10

021-33053839

021-33062488

021-33059576

0912-3839570

انبار مرکزی : بزرگراه جنوب به شمال امام علی , بعد از پل شهید محلاتی , خروجی باند کند رو اول , تابلو انبار بازرگانی حدید

021-33068322

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع